ถ่ายจากสถานที่จริง แบบบ้านหลังนึ้จริงๆ  แบบบ้านสำเร็จรูป A-054
– พื้นที่บ้าน 54 ตารางเมตร (13.5 ตารางวา)
– หน้ากว้าง 6.00 เมตร  x  ลึก 9.00 เมตร
– 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
 
ราคาก่อสร้างโดยประมาณ 
4 แสนบาท
(ขึ้นอยู่กับรายการวัสดุที่ใช้)
 
 รายการห้อง
รายการ จำนวนห้อง
ห้องนอน 2
รับแขก 1
ห้องครัว 1
ห้องน้ำ 1
ห้องพักผ่อน
จอดรถ

 


 
ตัวอย่างภาพบ้านที่มีลักษณะคล้ายกับแบบ
 
 

รายการ แบบสถาปัตยกรรม
แผ่นที่ รายการ
A-01 สารบัญแบบ
A-02 รายการประกอบแบบ 1
A-03 รายการประกอบแบบ 2
A-04 ผังพื้น
A-05 ผังหลังคา
A-06 รูปตัด A-A
A-07 รูปตัด B-B
A-08 รูปด้าน 1, 2
A-09 รูปด้าน 3, 4
A-10 ขยายประตูหน้าต่าง
A-11 ขยายห้องน้ำ
A-12 ขยายห้องน้ำ
รายการ แบบวิศวกรรมโครงสร้าง
แผ่นที่ รายการ
S-01 ผังฐานราก , คานคอดิน
S-02 ผังอะเสรับหลังคา
S-03 ผังโครงหลังคา
S-04 ขยายวิศวกรรม 1
รายการ แบบวิศวกรรมสุขาภิบาล
แผ่นที่ รายการ
E-01 รายละเอียดทางสุขาภิบาล
E-02 ผังประปา-สุขาภิบาล
E-03 แบบขยายบ่อบำบัดสำเร็จรูป
E-04 แบบขยาย บ่อพัก
รายการ แบบวิศวกรรมไฟฟ้า
แผ่นที่ รายการ
E-01 รายละเอียดงานไฟฟ้า
E-02 ผังไฟฟ้า
Advertisements
 ตอนนี้เจ้าของบ้านกำลังก่อสร้างครับ   ค่าก่อสร้างรวมค่าแรง+ค่าของ  ประมาณ 4.7 แสน ไม่รวมที่จอดรถ   
 ปล.ขอบคุณเจ้าของบ้านมากครับที่ส่งรูปมาให้ดู  
 
 แบบบ้าน A-100
- พื้นที่บ้าน 100 ตารางเมตร (25 ตารางวา)

- หน้ากว้าง 10.50 เมตร  -  ลึก 10.00 เมตร

– สำหรับ ครอบครัว จำนวน 3-4 คน

– 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ

– ระดับพื้นห้องทั่วไป +0.60 เมตร

– หลังคากระเบื้องซีแพค

ราคาก่อสร้างโดยประมาณ  0.45-0.50 ล้านบาท
(ขึ้นอยู่กับรายการวัสดุที่ใช้)
 
 รายการห้อง
รายการ จำนวนห้อง
ห้องนอน 2
รับแขก 1
ห้องครัว 1
ห้องน้ำ 1
เฉลียง 1
ห้องครัว 1
จอดรถ 1

 

แปลนหลังคา
   

รายการ แบบสถาปัตยกรรม
แผ่นที่ รายการ
A-01 สารบัญแบบ
A-02 รายการประกอบแบบ 1
A-03 รายการประกอบแบบ 2
A-04 ผังพื้น
A-05 ผังหลังคา
A-06 รูปตัด A-A
A-07 รูปตัด B-B
A-08 รูปด้าน 1, 2
A-09 รูปด้าน 3, 4
A-10 ขยายประตูหน้าต่าง
A-11 ขยายห้องน้ำ
A-12 ขยายห้องน้ำ
รายการ แบบวิศวกรรมโครงสร้าง
แผ่นที่ รายการ
S-01 ผังฐานราก , คานคอดิน
S-02 ผังอะเสรับหลังคา
S-03 ผังโครงหลังคา
S-04 ขยายวิศวกรรม 1
รายการ แบบวิศวกรรมสุขาภิบาล
แผ่นที่ รายการ
E-01 รายละเอียดทางสุขาภิบาล
E-02 ผังประปา-สุขาภิบาล
E-03 แบบขยายบ่อบำบัดสำเร็จรูป
E-04 แบบขยาย บ่อพัก
รายการ แบบวิศวกรรมไฟฟ้า
แผ่นที่ รายการ
E-01 รายละเอียดงานไฟฟ้า
E-02 ผังไฟฟ้า

แก้ไขล่าสุด มีผู้เข้าชม 1353 คน วันที่ 21 พ.ค. 2553

Hello world!

Posted: มิถุนายน 1, 2011 in Uncategorized

Welcome to WordPress.com. After you read this, you should delete and write your own post, with a new title above. Or hit Add New on the left (of the admin dashboard) to start a fresh post.

Here are some suggestions for your first post.

  1. You can find new ideas for what to blog about by reading the Daily Post.
  2. Add PressThis to your browser. It creates a new blog post for you about any interesting  page you read on the web.
  3. Make some changes to this page, and then hit preview on the right. You can alway preview any post or edit you before you share it to the world.